สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70519 ฉ.1 70520 ฉ.2 70521 ฉ.3 70611 ฉ.4 70612 ฉ.5
ISBN 978-274-626-4
เลขหมู่ อ 636.7 ภ42ร 2545
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • ชื่อเรื่อง
 • เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์ 2545
  บรรณลักษณ์ 83 หน้า ภาพประกอบ : ปกแข็ง : 299 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ทองแดง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang)
 • ทองแดง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70519  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70520  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70521  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70611  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF70612  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8058]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver