สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130705s th 000 0 tha d
 016
|a 70365 ฉ.1
|a 70366 ฉ.2
|a 70367 ฉ.3
 020
|a 978-974-810-0883
 082
|a 923.1593 |b ส691ค |c 2554
 100
|a สำนักข่าวซินหัว
 245
00 |aความรักผูกพันกับจีน การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนจีน
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง |c 2554
 300
|a 115 หน้า |b 159 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ-
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  92A70365  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  92A70366  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  92A70367  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver