สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70365 ฉ.1 70366 ฉ.2 70367 ฉ.3
ISBN 978-974-810-0883
เลขหมู่ 923.1593 ส691ค 2554
ชื่อคน
 • สำนักข่าวซินหัว
 • ชื่อเรื่อง
 • วามรักผูกพันกับจีน การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2554
  บรรณลักษณ์ 115 หน้า 159 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักข่าวซินหัว
 • วามรักผูกพันกับจีน การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนจีน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A70365  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A70366  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A70367  923.1593 ส691ค 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8125]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver