สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130725s th 000 0 tha d
 016
|a 70548
 020
|a 978-616-90585-3-3
 082
|a อ |b 920 |c ม686จ |d 2553
 100
|a มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 245
00 |a จงจรเที่ยว...สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง |c 2553
 300
|a ภาพประกอบ |b 295 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a สมุดบันทึกประจำวัน
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  REF70548  อ 920 ม686จ 2553  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver