สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 70548
ISBN 978-616-90585-3-3
เลขหมู่ อ 920 ม686จ 2553
ชื่อคน
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • จงจรเที่ยว...สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2553
  บรรณลักษณ์ ภาพประกอบ 295 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สมุดบันทึกประจำวัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • จงจรเที่ยว...สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • สมุดบันทึกประจำวัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70548  อ 920 ม686จ 2553  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8130]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver