สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00403nam0022001930004500
 016
|a 39955,ฉ1
|a 39956,ฉ2
|a 39957,ฉ3
 020
|a 974-7239-75-2
 082
|a 641.5 |b ภ26อ |c ม.ป.ป.
 100
|a ภานุทรรศน์
 245
00 |a อาหารไทยดัดแปลง รสเด็ด
 260
|a กรุงเทพฯ |b หอสมุดกลาง 09 |c ม.ป.ป.
 300
|a 436 หน้า |b 140 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a อาหาร-การปรุง
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  64A39955   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  64A39956   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  64A39957   641.5 ภ26อ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver