สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 140423s th 000 0 tha d
 016
|a 72191 ล.1 ฉ.1
|a 72192 ล.1 ฉ.2
|a 72193 ล.1 ฉ.3
 020
|a 978-616-321-151-4
 082
|a 530 |b ช282ฟ |c 2555 |d ล.1
 245
00 |a ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่ม 1
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 10
 260
|a กรุงเทพฯ |b ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |c 2555
 300
|a 450 หน้า |b 269 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  53A72191  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  53A72192  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  53A72193  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver