สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72191 ล.1 ฉ.1 72192 ล.1 ฉ.2 72193 ล.1 ฉ.3
ISBN 978-616-321-151-4
เลขหมู่ 530 ช282ฟ 2555 ล.1
ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่ม 1
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
  บรรณลักษณ์ 450 หน้า 269 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่ม 1
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A72191  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A72192  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A72193  530 ช282ฟ 2555 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8758]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver