สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00403nam0022001930004500
 016
|a 39093,ฉ1
|a 39094,ฉ2
|a 39095,ฉ3
|a 39096,ฉ4
|a 45432,ฉ5
|a 45433,ฉ6
|a 45434,ฉ7
|a 45435,ฉ8
|a 45436,ฉ9
|a 45437,ฉ10
|a 45438,ฉ11
|a 45439,ฉ12
|a 45440,ฉ13
|a 45441,ฉ14
|a 46881,ฉ15
|a 46882,ฉ16
|a 46883,ฉ17
 020
|a 974-01-0387-1
 082
|a R |b น-ห |c 2540
 100
|a นิมิตร ภูมิถาวร
 245
|a หนุ่มชาวนา
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 13
 260
|a กรุงเทพฯ |b องค์การค้าคุรุสภา |c 2540
 300
|a 100 หน้า |b 24 บาท
 541
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  RES39093   R น-ห C.1  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  RES39094   R น-ห C.2  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  RES39095   R น-ห C.3  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  RES39096   R น-ห C.4  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5.  RES45432   R น-ห C.5  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6.  RES45433   R น-ห C.6  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7.  RES45434   R น-ห C.7  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8.  RES45435   R น-ห C.8  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9.  RES45436   R น-ห C.9  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10.  RES45437   R น-ห C.10  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11.  RES45438   R น-ห C.11  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12.  RES45439   R น-ห C.12  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13.  RES45440   R น-ห C.13  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14.  RES45441   R น-ห C.14  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15.  RES46881   R น-ห C.15  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 16.  RES46882   R น-ห C.16  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 17.  RES46883   R น-ห C.17  ให้บริการ  
 สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver