สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39093,ฉ1 39094,ฉ2 39095,ฉ3 39096,ฉ4 45432,ฉ5 45433,ฉ6 45434,ฉ7 45435,ฉ8 45436,ฉ9 45437,ฉ10 45438,ฉ11 45439,ฉ12 45440,ฉ13 45441,ฉ14 46881,ฉ15 46882,ฉ16 46883,ฉ17
ISBN 974-01-0387-1
เลขหมู่ R น-ห 2540
ชื่อคน
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • หนุ่มชาวนา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 13
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าคุรุสภา 2540
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า 24 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • หนุ่มชาวนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES39093   R น-ห C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES39094   R น-ห C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES39095   R น-ห C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES39096   R น-ห C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES45432   R น-ห C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES45433   R น-ห C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES45434   R น-ห C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES45435   R น-ห C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES45436   R น-ห C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES45437   R น-ห C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES45438   R น-ห C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES45439   R น-ห C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES45440   R น-ห C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES45441   R น-ห C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  RES46881   R น-ห C.15  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  RES46882   R น-ห C.16  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  RES46883   R น-ห C.17  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [938]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver