สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59553,ฉ.1 59554,ฉ.2 59555,ฉ.3 70465 ฉ.4
ISBN 978-974-8097-39-8
เลขหมู่ อ. 895.9103 ม686น 2553
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ชื่อเรื่อง
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2553
  บรรณลักษณ์ 324 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย - พจนานุกรม
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
 • วรรณคดีไทย - พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF59553  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF59554  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF59555  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70465  อ. 895.9103 ม686น 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7395]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver