สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37136,ฉ1 37037,ฉ2 37038,ฉ3 37039,ฉ4 37040,ฉ5 37041,ฉ6 37042,ฉ7 37137,ฉ8
เลขหมู่ ย ศ-ม 2535
ชื่อคน
 • ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 • ชื่อเรื่อง
 • มือสีขาว
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาร(ดอกหญ้า) 2535
  บรรณลักษณ์ 80หน้า 45บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 • มือสีขาว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J37136   ย ศ-ม C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J37037   ย ศ-ม C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J37038   ย ศ-ม C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J37039   ย ศ-ม C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J37040   ย ศ-ม C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  J37041   ย ศ-ม C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  J37042   ย ศ-ม C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  J37137   ย ศ-ม C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1719]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver