สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35769,ฉ1 35770,ฉ2 35771,ฉ3 35772,ฉ4 35773,ฉ5 35774,ฉ6 35775,ฉ7 49817,ฉ8 49844,ฉ9
ISBN 974-8364-71-2
เลขหมู่ 294.308 ภ42พ 2540
ชื่อคน
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 • ชื่อเรื่อง
 • พระมหาชนก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2540
  บรรณลักษณ์ 162หน้า ภาพประกอบ 250บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 • พระมหาชนก
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A35769   294.308 ภ42พ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A35770   294.308 ภ42พ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A35771   294.308 ภ42พ 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29A35772   294.308 ภ42พ 2540 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29A35773   294.308 ภ42พ 2540 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  29A35774   294.308 ภ42พ 2540 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  29A35775   294.308 ภ42พ 2540 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  29A49817   294.308 ภ42พ 2540 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  29A49844   294.308 ภ42พ 2540 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2086]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver