สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35212,ฉ1
เลขหมู่ 294.309 ส-ป 2537
ชื่อคน
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • ชื่อเรื่อง
 • ปบมโพธิกถา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สหธรรมิก 2537
  บรรณลักษณ์ 524หน้า
  หมายเหตุ พิมพ์ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสน์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • ปบมโพธิกถา
 • พุทธศาสน์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A35212   294.309 ส-ป 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2102]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver