สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43242,ฉ1 43243,ฉ2 43244,ฉ3 43245,ฉ4
ISBN 974-8364-46-1
เลขหมู่ อ 910.444 ท211ส 2539
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • สวนสมุทร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2539
  บรรณลักษณ์ 240หน้า ภาพประกอบ 400บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 33
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • สวนสมุทร
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  91A43242   อ 910.444 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  91A43243   อ 910.444 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  91A43244   อ 910.444 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  91A43245   อ 910.444 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2610]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver