สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41482,ฉ1 41483,ฉ2
ISBN 974-7773-37-6
เลขหมู่ 920 ค115ส ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ(กสส.)สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • สตรีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 215 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ(กสส.)สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สตรีไทย
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A41482   920 ค115ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A41483   920 ค115ส ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [402]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver