สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53738,ฉ1 53739,ฉ2 53740,ฉ3 53741,ฉ4 53742,ฉ5
ISBN 974-432-587-7
เลขหมู่ 371.27 ก125- ม.ป.ป
ชื่อคน
 • กนกวลี อุษณกรกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • KNOCK OUT A-NET
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 159 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การสอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กนกวลี อุษณกรกุล
 • KNOCK OUT A-NET
 • การสอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A53738   371.27 ก125- ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A53739   371.27 ก125- ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A53740   371.27 ก125- ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A53741   371.27 ก125- ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A53742   371.27 ก125- ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5667]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver