สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53767,ฉ1 53768,ฉ2 53769,ฉ3 53770,ฉ4 53771,ฉ5 53909,ฉ6 53910,ฉ7 53911,ฉ8 53912,ฉ9 53913,ฉ10
ISBN 974-432-573-0
เลขหมู่ 530 อ124ฟ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ม.4-5-6 ฉบับพิชิตข้อสอบ O-NET,A-NET
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 99 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์-การสอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
 • ฟิสิกส์ ม.4-5-6 ฉบับพิชิตข้อสอบ O-NET,A-NET
 • ฟิสิกส์-การสอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A53767   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A53768   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A53769   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A53770   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A53771   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  53A53909   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  53A53910   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  53A53911   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  53A53912   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  53A53913   530 อ124ฟ ม.ป.ป C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5671]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver