สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55130,ฉ1 55131,ฉ2 55132,ฉ3
ISBN 978-974-03-2015-9
เลขหมู่ 530 จ683ฟ 2550
ชื่อคน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์1 /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 11
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
  บรรณลักษณ์ 400 หน้า 170 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์1 /SP2
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201078981838   530 จ683ฟ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201018763678   530 จ683ฟ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201034349896   530 จ683ฟ 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5846]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver