สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55212,ฉ1 55213,ฉ2 55214,ฉ3
ISBN 974-92235-4-3
เลขหมู่ 531 ว877ฟ 2550
ชื่อคน
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัดกฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพันธภาพ) /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2550
  บรรณลักษณ์ 322 หน้า 380 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • วุทธิพันธุ์ ปริชญพฤทธิ์
 • ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัดกฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพันธภาพ) /SP2
 • กลศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201012145878   531 ว877ฟ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201018363656   531 ว877ฟ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201032749818   531 ว877ฟ 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5876]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver