สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37261,ฉ1 37262,ฉ2 37263,ฉ3 38892,ฉ๔
เลขหมู่ 641.59993 พ-อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • พลศรี คชาชีวะ
 • ชื่อเรื่อง
 • อาหารไทย สิแน่กว่าใคร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 1745หน้า 80บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปรุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พลศรี คชาชีวะ
 • อาหารไทย สิแน่กว่าใคร
 • อาหาร-การปรุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A37261   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A37262   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A37263   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  64A38892   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1588]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver