สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42917,ฉ1
ISBN 974-7772-27-2
เลขหมู่ 307.1412 ส299จ 2541
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 12
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2541
  บรรณลักษณ์ 200หน้า ภาพประกอบ บริจาคโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์องชาติ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 12
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30B42917   307.1412 ส299จ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2541]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver