สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48056,ฉ1 48057,ฉ2 48058,ฉ3
ISBN 974-7542-88-9
เลขหมู่ 294.31883 ศ37บ 2542
ชื่อคน
 • ศักดิ์ระพี
 • ชื่อเรื่อง
 • บ่วงกรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไพลินสีน้ำเงิน 2542
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศักดิ์ระพี
 • บ่วงกรรม
 • กรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A48056   294.31883 ศ37บ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A48057   294.31883 ศ37บ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A48058   294.31883 ศ37บ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3962]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver