สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41598,ฉ1
เลขหมู่ อ 923.91593 ส299ส
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักพระราชวัง
 • ชื่อเรื่อง
 • เสด็จฯเยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ 2505
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2541
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏเลขหน้า ภาพประกอบ
  --- สิ่งพิมพ์รัฐบาล
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักพระราชวัง
 • เสด็จฯเยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ 2505
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41598   อ 923.91593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [464]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver