สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56795
เลขหมู่ อ. 923.1593 ก128พ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อเรื่อง
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 498 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56795  อ. 923.1593 ก128พ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6611]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver