สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57661,ฉ.1 57662,ฉ.2 57663,ฉ.3 57664,ฉ.4 57665,ฉ.5 57666,ฉ.6 57667,ฉ.7 57668,ฉ.8 57669,ฉ.9 57670,ฉ.10 57671,ฉ.11 57672,ฉ.12 57673,ฉ.13 57674,ฉ.14 57675,ฉ.15 57676,ฉ.16 57677,ฉ.17 57678,ฉ.18 57679,ฉ.19 57620,ฉ.20
ISBN 974-86260-1-6
เลขหมู่ 813.52 ม965ค ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ไมตรี ลิมปิชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • คนอยู่วัด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านไมตรี,บูรพาสาส์น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 119 หน้า 50 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไมตรี ลิมปิชาติ
 • คนอยู่วัด
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A57661  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A57662  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A57663  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  81A57664  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  81A57665  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  81A57666  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  81A57667  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  81A57668  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  81A57669  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  81A57670  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  81A57671  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  81A57672  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  81A57673  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  81A57674  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  81A57675  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  81A57676  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  81A57677  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  81A57678  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  81A57679  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  81A57680  813.52 ม965ค ม.ป.ป. ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6764]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver